04.10.2010. ZBS oraz SdN Wilk nagrodzeni za korytarze ekologiczne

Z przyjemnością informujemy, że ZBS i SDN WILK otrzymali wspólnie międzynarodową nagrodę Infra Eco Network Europe (IENE) za projekt pt. "Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ciągłością ekologiczna a infrastukturą transportową w Polsce". Projekt zwyciężył w konkurencji z trzema innymi nominowanymi projektami z Belgii, Holandii i Szwecji.

Nagroda IENE przyznawana jest inicjatywom mającym na celu ograniczenie negatywnych i wzmocnienie pozytywnych oddziaływań na przyrodę wynikających z budowy, użytkowania lub konserwacji infrastruktury transportowej. Nagrodzane projekty wspomagają ochronę różnorodności biologicznej, przeciwdziałają fragmentacji krajobrazu, redukują śmiertelność zwierząt na drogach oraz wzmacniają bezpieczeństwo ruchu.

Wspólny projekt ZBS i SDN WILK miał za zadanie ograniczenie wpływu rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce na ciągłość przyrodniczą kraju i obejmował:

Najważniejszym efektem projektu jest fakt, iż obecnie uwzględnianie korytarzy ekologicznych oraz możliwości pokonywania barier infrastrukturalnych przez zwierzęta stało się normą przy planowaniu infrastruktury liniowej. Przynosi to bezpośrednie korzyści dla ochrony przyrody w naszym kraju. W konsekwencji, Polska ma szansę uniknąć błędów popełnionych przy rozbudowie infrastruktury w Europie zachodniej i stworzyć nowoczesną sieć drogową z możliwie najmniejszą szkodą dla ciągłości ekologicznej i populacji rzadkich zwierząt.

 

(KN)