30.08.2010. Zaproszenie do Podlaskiego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku

 

Zaproszenie do współpracy

Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży rozpoczyna w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej realizację projektu pod tytułem „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością - BIOCONSUS". Projekt wspiera badania nad zachowaniem bioróżnorodności, rozwija współpracę ZBS PAN z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi oraz promuje zrównoważony rozwój Podlasia z uwzględnieniem jego przyrodniczego dziedzictwa.

Jednym z głównych założeń projektu jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.)  wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia. W tym celu powołane zostało Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku - PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer).

 W ramach Podlaskiego Forum PREFEKT w okresie 2010-2013 zostaną zorganizowane liczne seminaria tematyczne, profesjonalne szkolenia i warsztaty oraz konferencje. W zakresie zainteresowań powyższych wydarzeń znajdą się między innymi następujące zagadnienia:

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa instytucję do współpracy w ramach Podlaskiego Forum PREFEKT. Uczestnicząc w Forum zyskają Państwo możliwość:

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum Podlaskim PREFEKT prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży z dopiskiem "PREFEKT" lub drogą mailową.

Zapraszamy do uczestnictwa w Podlaskim Forum PREFEKT i skorzystania z możliwości jakie ono stwarza. Wyrażamy głęboką nadzieję, że Forum, dzięki Państwa aktywności, będzie miało znaczący wpływ na prowadzenie korzystnych działań w zakresie potrzeb społeczno-gospodarczych regionu Podlasia z uwzględnieniem skutecznej ochrony bioróżnorodności naszego regionu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

(-) Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska                   (-) Dorota Ławreszuk

Główny Koordynator Projektu Biocosnus                Koordynator Podlaskiego Regionalnego

Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku