Paulina Szafrańska

Paulina A. Szafrańska

Adiunkt

e-mail

tel. (0048) 85-682-77-57

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

 

Interesuje mnie ewolucja historii życiowych u dziko żyjących zwierząt. W moich badaniach stawiam pytania w jaki sposób środowisko kształtuje cechy fizjologiczne i jak to wpływa na dostosowanie zwierząt; na ile obserwowana zmienność fenotypowa jest wynikiem bagażu genetycznego a na ile plastyczności; jak bardzo zwierzęta są w stanie manipulować poziomem swoich cech w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe. Najciekawszym okresem, z badawczego punktu widzenia,  jest dla mnie zima. Niskie temperatury i brak pokarmu wzmacniają działanie doboru naturalnego. Interesuje mnie jak zwierzęta inwestują energię w różne elementy swoich budżetów energetycznych i jak te wybory kształtują ich cechy fizjologiczne, zachowanie, strategie zimowe. Bardzo ciekawi mnie zjawisko migracji częściowej, kiedy niektóre osobniki tego samego gatunku decydują się na migrację a inne zostają. Uważam, że to świetny model do testowania hipotez dotyczących ewolucji cech historii życiowych. W moim bieżącym projekcie zamierzam skupić się kompromisach ewolucyjnych (ang. trade-off) między inwestycją energii we wrodzoną i nabytą odpowiedź immunologiczną a inwestycją w termoregulację.

Aktualne projekty badawcze:

Koszty odpowiedzi immunologicznej w kontekście zmian klimatycznych u migrujących i osiadłych sikor modrych (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Mobilność Plus")

Zakończone projekty badawcze:

Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego Microtus oeconomus (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN304349335)

Zróżnicowanie tempa metabolizmu i rozmiarów ciała łasicy Mustela nivalis (grant Komitetu Badań Naukowych, 2P0F01329)