Ireneusz Ruczyński

Stanowisko: Adiunkt

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

e-mail

telefon: (0048) 85-682-77-63

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

Główne naukowe zainteresowania Ireneusza Ruczyńskiego dotyczą ekologii behawioralnej, ekologii sensorycznej oraz komunikacji u nietoperzy. Dotychczas prowadził badania m.in. nad użytkowaniem i selekcją kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej oraz znaczeniem zmysłów w procesie ich wyszukiwania. Brał również udział w badanich nad konkurencją międzygatunkową u ryjówkowatych oraz aktywnością łowiecką u wilków. W swoich badaniach wykorzystuje zarówno techniki badań terenowych, takich jak radiotelemetria i nasłuchy detektorowe oraz techniki badań laboratoryjnych (obserwacje wideo, eksperymenty z playbackiem) w eksperymentach behawioralnych. Obecnie przebywa w Instytucie Maxa Plancka w Seewiesen, gdzie bada wpływ hibernacji i torporu na porcesy poznawcze u nietoperzy. Wyjazd jest finansowany z programu Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Doświadczenie międzynarodowe

Aktualne projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

Pełnione funkcje dodatkowe/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

 I. Ruczyński jest członkiem Lokalnej Komisji Etycznej w Białymstoku od 2013 roku