Krzysztof Niedziałkowski

Doktor, Specjalista

Zakład Biogeografii

e-mail

Telefon: 00 48 (85) 682 77 83

 

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów polityki ochrony środowiska i przyrody. Szczególnie interesuje mnie wpływ zmian społeczno-gospodarczych na politykę ochrony różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarami chronionymi.

Doświadczenie międzynarodowe

Aktualne projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze