Dries Kuijper

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Zakład Ekologii Populacji

e-mail

telefon: +48 (85) 682 77 93

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

Od lat jestem zaangażowany w badania prowadzone na obszarze słonych bagien Waddensea, które koncentrują się na wpływie małych (karczownik) i średnich (gęsi, zające, króliki) roślinożerców na sukcesję roślinną bagien oraz analizują interakcje międzygatunkowe w zależności od różnego stopnia produktywności środowiska. Dodatkowo prowadziłem wieloletnie badania na Spitsbergenie dotyczące wpływu żerowania bernikli białolicej i gęsi krótkodziobej na procesy zachodzące w ekosystemach arktycznych. Obecnie jestem zaangażowany w projekt dotyczący wpływu dużych ssaków roślinożernych na długoterminową regenerację Puszczy Białowieskiej.

Doświadczenie zawodowe (czas trwania, instytucja)

Aktualne projekty badawcze

Ostatnie Publikacje:

Kuijper, D.P.J., Verwijmeren M., Churski, M., Zbyryt, A, Schmidt, K., Jędrzejewska, B., Smit, C.2014.
What cues do ungulates use to assess predation risk in dense temperate forests? PLoS ONE 9(1): e84607. doi:10.1371/journal.pone.0084607

Kuijper, D.P.J., de Kleine, C., Churski, M., van Hooft, P., Bubnicki, J., Jędrzejewska, B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecography 36: 1263-1275, doi: 10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x (Editor's choice)

Cromsigt, J.P.G.M., Kuijper, D.P.J., Adam, M., Beschta, R.L., Churski, M., Eycott, A., Kerley, G.I.H., Mysterud, A., Schmidt, K., West, K. 2013. Hunting for fear: innovating management of human-wildlife conflicts. Journal of Applied Ecology: 50, 544-549. doi: 10.1111/1365-2664.12076