Michał Kozakiewicz

Stanowisko: Profesor

Grupa badawcza: Zespół ekofizjologii i ekologii behawioralnej

e-mail: kozak@biol.uw.edu.pl

telefon: +48 (85) 682-77-90

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe (rok, instytucja)

Profil badawczy

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z wpływem heterogenności środowiska na funkcjonowanie populacji i zgrupowań wielogatunkowych zwierząt, dotyczą szeroko pojętej ekologii krajobrazu. Oprócz badań o problematyce wyłącznie ekologicznej w polu zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące genetyki populacji. Obiektem badań są przede wszystkim drobne ssaki, lecz również ptaki i bezkręgowce.

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

Pełnione funkcje dodatkowe

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat

 1. Gortat T., Kozakiewicz M., Barkowska M., Charytonik U., 2004 - The role of chemical information in shaping the spatial organization of free-living bank voles. Acta theriol., 49: 465-477.
 2. Kozakiewicz A., Wasyluk M., Kozakiewicz M., 2005 - Zjawisko „homingu" u drobnych gryzoni. Wiad. Ekol., 51: 73-101.
 3. Kozakiewicz M., Chołuj A., Kozakiewicz A., 2007 - Long-distance movements of individuals in a free-living bank vole population: an important element of male breeding strategy. Acta theriol., 52: 339-348.
 4. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Kozakiewicz M., 2007 - Czynniki kształtujące aktywność nietoperzy nad potokami w Beskidach Zachodnich (W: „Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach", red. D. Anderwald). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 464-469.
 5. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Kozakiewicz M., 2007 - Aktywność nietoperzy w trzech typach środowisk o zróżnicowanym otoczeniu wzdłuż cieków wodnych w Kotlinie Żywieckiej. Studia Chiropterologica, 5: 7-19.
 6. Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., 2008 - Long-term dynamics and biodiversity changes in small mammal communities in the mosaic of agricultural and forest habitats. Ann. Zool. Fenn., 45: 263-269.
 7. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Nowak S., Kozakiewicz M., 2008 - Activity of male-dominant bat communities above streams In the forests of the Western Carpathians (Poland). Vespertilio, 12: 33-39.
 8. Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R, Pomorski J., Kozakiewicz M., 2008 - Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis). Acta theriol., 53: 251-258.
 9. Kozakiewicz M., Gortat T., Panagiotopoulou H., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Abramowicz K. 2009. The spatial genetic structure of bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) populations: The effect of distance and habitat barriers. Animal Biology: 59: 169-187.
 10. Michalska-Parda A., Brzeziński M., Zalewski A., Kozakiewicz M., 2009 - Genetic variability of feral and ranch American mink (Neovison vison) in Poland. Acta theriol., 54: 1-10.
 11. Kozakiewicz M., Chołuj A., Kozakiewicz A., Sokół M., 2009 - Familiarity and female choice in the bank vole - do females preser strangers? Acta theriol., 54: 157 - 164.