Marek Konarzewski

Marek Konarzewski

Profesor

tel. (0048) 85-682-77-57

e-mail

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

Ekologia ewolucyjna, ekofizjologia i genetyka ilościowa kręgowców, w szczególności: (1) Ewolucja ograniczeń fizjologicznych budżetów energetycznych (2) Genetyka ilościowa cech związanych z tempem metablizmu i historiami życiowymi (3) Ewolucja rozmiarów ciała i wielkości genomu (4) Plastyczność fenotypowa w rozwoju postembrionalnym (5) Kompromisy związane z kosztami odpowiedzi immunologicznej. 

Doświadczenie międzynarodowe

Doświadczenie pedagogiczne

Przynależność organizacyjna

Otrzymane nagrody:

Działalność recenzencka: