Agata Kawałko

Stanowisko: Pracownik badawczo-techniczny, specjalista genetyk

Grupa badawcza: Zespół Genetyki i Biomorfologii  Ssaków

e-mail

Telefon: +48 (85) 6827760

Promotor: Prof. dr hab. Jan M. Wójcik

publikacje

Edukacja i stopnie naukowe (rok, instytucja)

Profil badawczy (zainteresowania badawcze, doświadczenia badawcze)

Zainteresowania badawcze Agaty Kawałko koncentrują się głównie na wybranych zagadnieniach z zakresu zmienności genetycznej w populacjach ssaków oraz na roli barier rozrodczych w procesie różnicowania się gatunków. Uczestniczy również w projektach dotyczących filogeografii drobnych ssaków w Europie. Realizuje także projekt badawczy na temat genetycznej analizy sterylności mieszańcowych samców u myszy domowych. 

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

Aktualne projekty badawcze