Włodzimierz Jędrzejewski

Profesor

Zakład Ekologii Populacji

Obecnie na długoterminowym wyjeździe badawczym w Wenezueli
(urlop bezpłatny)

wjedrzej@zbs.bialowieza.pl

tel. (0048) 85-682-77-78

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

Badania W. Jędrzejewskiego koncentrują się na ekologii zwierząt (relacje drapieżnik-ofiara, regulacja populacji), ekologii lasu i ochronie przyrody. Wiodący specjalista z zakresu ekologii drapieżnictwa i interakcji las-kopytne-drapieżnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w radiotelemetrii wilków, rysi, łasic, jeleni i saren. Kierował licznymi projektami badawczymi oraz ogólnopolskim projektem inwentaryzacji wilka i rysia. Autor trzech książek naukowych i ponad 80 artykułów naukowych. Obecnie jest zaangażowany w badania ekologii i genetyki populacji jaguara w Wenezueli. W. Jędrzejewski aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody oraz jest promotorem prac magisterskich i doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe:

Wykłady zamawiane w uniwersytetach w Lund i Orebro (Szwecja), Helsinkach i Jyvaskyla (Finlandia), Sienie i Arezzo (Włochy). Główny prelegent podczas: Symp. on Forest Dynamics and Ungulate Grazing (Davos, Szwajcaria, 2001), Internationa Wolf Congress (Banff, Kanada, 2003).

Wyróżnienia i nagrody:

Pełnione funkcje:

Wcześniejsze projekty badawcze: