Kris Hundertmark

Stanowisko: Profesor Marie Curie

Grupa badawcza: Zespół Biogeografii

e-mail

telefon: +48 (85) 682 77 81

Edukacja i stopnie naukowe (rok, instytucja)

Profil badawczy (zainteresowania badawcze, doświadczenia badawcze)

Doświadczenie zawodowe (czas trwania, instytucja)

2005 - obecnie: Profesor Ekologii, Institute of Arctic Biology and Department of Biology and Wildlife, University of Alaska Fairbanks, Stany Zjednoczone

2003-2005: Specjalista ds. ochrony różnorodności genetycznej, Zoological Society of London, King Khalid Wildlife Research Centre, Thumamah, Arabia Saudyjska

1982-2002: Biolog, Division of Wildlife Conservation, Alaska Department of Fish and Game, Stany Zjednoczone

Aktualne projekty badawcze

Łoś (Alces alces) - Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące

Pełnione funkcje dodatkowe (np. komisja etyczna, grupa ekspercka)/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

Nagrody i wyróżnienia