Sylwia Czarnomska

Sylwia Czarnomska

Doktor

Promotor: Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

Zakład Biogeografii

e-mail

tel. (0048) 85-682-77-87

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Sylwii Czarnomskiej koncentrują się wokół odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki ekologiczne (typ siedliska, naturalne i antropogeniczne bariery dla przepływu genów, dominujący gatunek ofiary) kształtują neutralną i adaptacyjną zmienność genetyczną zwierząt. Dodatkowo Sylwia zaangażowana jest w program Inwentaryzacji wilka w Polsce poprzez prowadzony monitoring genetyczny populacji z wykorzystaniem prób zbieranych nieinwazyjnie (odchody, włosy).

Doświadczenie międzynarodowe:

2014          Folkhälsan Institute of Genetics na Uniwersytecie w Helsinkach, Finlandia; grant ESF; 2 tygodnie

2014           Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, Uniwersytet  w Aalborg,

    Dania, 2 tygodnie

2012           Ilia Chavchavadze State University, Tbilisi, Gruzja, 2 tygodnie

2011           Laboratory of Alpine Ecology (LECA),  Joseph Fourier University,  Grenoble, Francja, 1 miesiąc

2009           Department of Biological Sciences, Uniwersytet w Aarhus, Dania, grant ESF, 1 miesiąc

 

Konferencje i warsztaty

Zakończone projekty badawcze