Marcin Churski

Churski

Adiunkt

Zakład Ekologii Populacji

email

telefon: (0048) 85-682-77-67

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

W ostatnich latach, w wielu miejscach w Europie obserwuje się silny wzrost populacji dzikich ssaków kopytnych. Mimo znaczącej roli jaką się im przypisuje, w rzeczywistości wiedza empiryczna na temat w jaki sposób wzrost zagęszczeń kopytnych może przełożyć się na strukturę lasu, jest niewielka. Badania prowadzone w strefie sub-tropikalnej wskazują na istotną rolę konsumentów biomasy, takich jak ogień i ssaki kopytne. Zauważono, że zupełnie odmienne zbiorowiska roślin drzewiastych: otwarte sawanny drzewiaste i zwarte lasy mogą występować w takich samych warunkach klimatycznych. Pojawiła się koncepcja obszarów określanych jako "ekosystemy niepewne", gdzie ‘niepewność' odnosi się do alternatywnego stanu pokrycia roślinnością drzewiastą, będącego wynikiem potencjalnie silnego wpływu konsumentów biomasy na te ekosystemy. W moich badaniach staram się zrozumieć jak czynniki odgórne, w tym ssaki kopytne czy pożary mogą kształtować zbiorowiska roślin drzewiastych w strefie umiarkowanej.

Doświadczenie międzynarodowe

Projekty badawcze:

Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego

Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu