Tomasz Borowik

Adiunkt

e-mail

Tel. (0048) 85-682-77-86

Zakład Biogeografii

Lista publikacji

Promotor: Prof. Bogumiła Jędrzejewska

Edukacja i stopnie badawcze

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Tomasza Borowika związane są z ekologią populacyjną i biologią konserwatorską ssaków kopytnych oraz dużych drapieżników. Od 2004 jest współkoordynatorem programu Ogólnopolskiej Inwentaryzacji Wilka i Rysia w Nadleśnictwach i Parkach Narodowych. Jednocześnie realizuje projekt badawczy będący podstawą jego pracy doktorskiej dotyczący potencjału rozrodczego jelenia Cervus elaphus w gradiencie produktywności środowisk, zagęszczeń populacji, poziomu śmiertelności oraz warunków klimatycznych w trzech puszczach północno-wschodniej Polski.

Doświadczenie międzynarodowe:

2014: Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Republic of Sakha, Russian Federation, 2 tygodnie

2013: Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja, 2 tygodnie

2010: Zoological Society of London, UK (3 months), Marie Curie Fellowship in Bioresc Project

Projekty:

2014 -2017, grant NCN (2013/11/B/NZ8/00884) Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej

2008 - 2011: „Jeleń (Cervus elaphus) - Wpływ produktywności środowiska na płodność samic", MNiSW - kierownik projektu