Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Biblioteka

PRZESZUKAJ KATALOG

 

przeszukaj Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)


LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH 2016

 


Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN jest specjalistyczną biblioteką gromadzącą zbiory przede wszystkim z zakresu teriologii (publikacje dotyczące ssaków całego świata), ale także ogólnej zoologii, ekologii, etologii, genetyki, ewolucjonizmu, zoogeografii, bioróżnorodności, ochrony przyrody, leśnictwa. Gromadzimy materiały pokonferencyjne, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz podręczniki akademickie, atlasy, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, materiały audiowizualne i elektroniczne. W naszych zbiorach znajduje się bogate piśmiennictwo dotyczące Puszczy Białowieskiej.

Biblioteka IBS zajmuje się również sprzedażą wydawnictw publikowanych przez IBS PAN.

W latach 2011-2013 Biblioteka Instytutu realizowała projekt REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH. Cyfrowe publikacje można przeglądać pod adresem http://rcin.org.pl/ibs

Wielkość zbiorów

Według stanu z końca 2014 zbiory Biblioteki liczą 40 691 jednostek inwentarzowych:

  • 9 328 woluminów książek
  • 17 258 woluminów czasopism (95 tytułów bieżących)
  • 12 984 odbitek
  • 718 pozycji zbiorów specjalnych

Zasoby informacji dostępne w Bibliotece IBS PAN

Katalog on-line

W bazie znajdują się wszystkie wydawnictwa zwarte zgromadzone przez Bibliotekę. Sukcesywnie katalogowane są wydawnictwa ciągłe.

wejście do katalogu

Biologiczne czasopisma on-line z wolnym dostępem do pełnych tekstow

Kontakt

Joanna Łapińska - kierownik biblioteki, Małgorzata Szczerba - bibliotekarz,

W sprawie kupna książek prosimy o kontakt z Joanną Łapińską.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30

Regulamin biblioteki

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści