Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


22.06.2016 Wywiad z dr hab. Rafałem Kowalczykiem w Academii

W magazynie Academia popularyzują…cym naukę i publikowanym przez Polską Akademię™ Nauk ukazał się™ wywiad z dr hab. Rafał‚em Kowalczykiem - dyrektorem IBS PAN na temat ochrony i zarzą…dzania populacjami żubra.

Cał‚y wywiad można przeczytać tutaj

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści