Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


30.03.2016. Pasożyty ssaków Puszczy Białowieskiej – młodzież z białowieskiego gimnazjum na zajęciach edukacyjnych w Instytucie Biologii Ssaków PAN.

O różnorodności pasożytów, ich rodzajach oraz wpływie na ssaki zamieszkujące Puszczę Białowieską dowiedziała się białowieska młodzież na zajęciach w Instytucie Biologii Ssaków PAN prowadzonych przez dr Martę Kołodziej-Sobocińską, parazytologa i immunologa.

Uczniowie I klasy gimnazjum z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białowieży wysłuchali krótkiej prezentacji przedstawiającej różne gatunki pasożytów oraz ich żywicieli. Dowiedzieli się o niedawno wykrytych na terenie Puszczy Białowieskiej pasożytach, m. in. krwiopijnym nicieniu - Ashworthius sidemi stwierdzanym od 15 lat u prawie wszystkich badanych żubrów, czy o znalezionych pod skórą borsuków i jenotów larwach tasiemca Spirometra sp. mogących mieć nawet ponad pół metra długości. Następnie, w laboratorium, uczniowie mogli zobaczyć przywry, nicienie i tasiemce wyizolowane z dzikich zwierząt. Jako podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy o pasożytach posłużyła krzyżówka, którą otrzymali uczniowie.

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści