Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


11.02.2015 Komiks naukowy prezentujący wyniki analiz genetycznych żubrów z polskiej i białoruskiej części Puszczy

W tym tygodniu komiks naukowy przedstawia wyniki porównawczych analiz genetycznych żubrów z polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Publikacja pt. " Genes of the extinct Caucasian bison (Bison bonasus caucasicus) are the source of genetic discrepancies between Polish and Belarusian populations of the European bison in the Białowieża Forest" jest dostępna pod adresem : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bij.12470/abstract

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści