Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


15.12.2014 Komiks poświęcony badaniom zmienności genetycznej w populacjach lisa

Nasz kolejny komiks naukowy oparty jest na pracy "The influence of habitat structure on genetic differentiation in red fox populations in north-eastern Poland", poświęconej badaniom nad zmiennością genetyczną w populacjach lisa w północno-wschodniej Polsce. Pełen tekst pracy: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13364-014-0180-2

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści