Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


05.12.2014. Komiks naukowy o genetyce łasic

W tym tygodniu komiks naukowy przedstawia wyniki analiz sekwencji cytochromu b mitochondrialnego DNA u łasic. Publikacja: “Climate and refugial origin influence mitochondrial lineage distribution of weasels (Mustela nivalis) in a phylogeographic suture zone” jest pod adresem: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2012.01840.x/full


© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści