Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


02.09.2014 Komiksy naukowe IBS PAN na stronach Polskiej Akademii Nauk

Akcja popularyzacji i upowszechniania ostatnich osiągnięć naukowych Instytutu Biologii Ssaków PAN za pomocą krótkich komiksów ("abstraktów graficznych") została zaprezentowana na stronach Polskiej Akademii Nauk - materiał do przeczytania pod adresem:

http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii/aktualnoci-wydziau/2411-komiksy-naukowe-instytutu-biologii-ssakow-pan-w-bialowiezy

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści