Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


11.07.2014. Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Kolejna publikacja naukowa Instytutu Biologii Ssaków PAN doczekała się komiksowej adaptacji - tym razem "Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network" (T. Podgórski i in.). Pełen tekst pracy znajduje się pod tym adresem.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści