Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Zakończone Projekty Międzynarodowe

 

Projekty międzynarodowe zakończone

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Joanna Łapińska

2011-2014

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

"INTACT": Interacting effects of abiotics and carnivores shape herbivore top-down effects

dr hab. Dries Kuijper

2010-2013

Marie Curie European Reintegration Grant, European Union 7th Framework program (PEOPLE)

Invasive predator control: response of American mink to eradication in relation to farm  distribution  

dr hab. Andrzej Zalewski

2008-2011

Marie Curie Actions - European Re-integration Grants (6. Program Ramowy UE)

Life "Kraina Żubra" - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej

Prof. dr hab. Jan M. Wójcik

2006-2010

Programu LIFE-Przyroda  i Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife

Large carnivores in northern landscapes: an interdisciplinary approach to their regional conservation

dr hab. Krzysztof Schmidt

2003 - 2006

Norwegian Research Council

Transfer of Knowledge in Biodiversity Research and Conservation BIORESC

Prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

2006-2010

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

Summer Schools in Ecology and Biodiversity BIOSEB

dr hab. Andrzej Zalewski

2006-2010

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

Centrum Doskonałości BIOTER


2002-2005

BioPlatform
Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna - reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej

Prof. dr hab. Tomasz Borecki (SGGW, Warszawa)

2007-2010

EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)

Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

2008-2010

EEA Grants (Norweski Mechanizm Finansowy)

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści