Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Aktualne projekty międzynarodowe

 

Projekty międzynarodowe aktualnie realizowane

LINKAGE - Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance

dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (UJ)

2013-2016

Norweski Mechanizm Finansowy (NCBiR)

Biodiversity of East-European and Siberian large mammals on the level of genetic variation of populations - BIOGEAST

dr hab. Rafał Kowalczyk

2011-2015

7th Framework Programme, Marie Curie Actions

BIOCONSUS - Research Potential in Conservation and Sustainable Management of Biodiversity

prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

2009-2014

7. Program Ramowy Unii Europejskiej

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

dr hab. Andrzej Zalewski

2011-2014

Komisja Europejska, program LIFE+ oraz NFOŚiGW

SPUB - Bioróżnorodność wschodnio-europejskich i syberyjskich dużych ssaków na poziomie genetycznej zmienności populacji - BIOGEAST

dr Magdalena Niedziałkowska

2011-2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością (SPUB BIOCONSUS)

prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

2010-2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce.

dr hab. Krzysztof Schmidt

2012-2014

EuroNatur

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści