Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


13.01.2014. Praca z Ecography o wilkach i jeleniach w Świecie Nauki i Bionieuws

Publikacja D. P. J. Kuijper,C. de Kleine, M. Churski, P. van Hooft, J. Bubnicki, B. Jędrzejewska (2013) Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland, Ecography 36 (12): 1263-1275, została jako "wybór redaktora" udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. Pracą tą zainteresował się Świat Nauki (2013/9), oraz holenderskie czasopismo Bionieuws.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści