Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


24.09.2013 Wizyta pracowników IBS PAN w Rosji

W drugiej połowie sierpnia czworo pracowników IBS (Kamila Plis, Tomasz Borowik, Tomasz Podgórski, Leif Sönnichsen) gościło w Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming w Kirowie, Rosja. Wizyta w ramach projektu BIOGEAST miała na celu rozwinięcie współpracy dotyczącej badań nad zmiennością genetyczną ssaków kopytnych w szerokiej skali geograficznej (europejska i azjatycka część Rosji). Młodzi badacze z IBS zapoznali się także z działalnością naukową instytutu, przedstawili własne projekty badawcze oraz przedyskutowali możliwość podjęcia wspólnych badań nad ekologią dzika w rejonie Kirowa.

Informacja na temat wizyty, która ukazała się w rosyjskich mediach (materiał wideo).

Tematy powiązane:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści