Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


21.05.2013. Ogłoszono wyniki konkursu na dyrektora IBS PAN!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2013 z dnia 9 maja 2013 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Rafała Kowalczyka, prof. nadzw w Instytucie Biologii Ssaków PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN. W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2013 roku powierzył dr hab. Rafałowi Kowalczykowi funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN na okres czteroletniej kadencji do dnia 31 maja 2017 roku.

Prof. dr hab. Stefan Malepszy w imieniu Polskiej Akademii Nauk podziękował dr hab. Krzysztofowi Schmidtowi za trud i zaangażowanie włożone w organizację i sprawne kierowanie działalnością Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w ostatnim roku. Życzył również dalszych sukcesów, spełnienia zamierzeń i planów w działalności naukowej.

Serdecznie gratulujemy nowemu dyrektorowi oraz przyłączamy się do podziękowań i życzeń dla dotychczasowego dyrektora!

Załączniki:

Informacja o wynikach konkursu

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści