Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


12.04.2013. Warsztaty GIS-GPS

W dniach 9-10 kwietnia 2013 r. w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyło się kolejne szkolenie z obsługi odbiorników GPS i oprogramowania GIS. Warsztaty organizowane były w ramach projektu Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme „Euro GIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection". Projekt realizowany jest we współpracy z 5 partnerskimi instytucjami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Norwegii i Portugalii.
Celem warsztatów było przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania odbiorników GPS oraz podstaw i możliwości oprogramowania GIS służących do gromadzenia i przetwarzania przestrzennych danych o rozmieszczeniu zasobów przyrodniczych. Program warsztatów sformułowany został na podstawie ankiet rozesłanych do potencjalnych użytkowników GPS i GIS oraz instytucji zajmujących się monitoringiem przyrodniczym. Uczestnicy warsztatów reprezentowali parki narodowe i krajobrazowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe. W warsztatach wzięło udział 18 osób.


fot. T.Kamiński     

     

     

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści