Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


11.08.2012. PAP o łosiach

Polska Agencja Prasowa donosi o kontrowersjach wokół szkód wyrządzanych przez łosie. Artykuł zawiera wypowiedzi dr. Rafała Kowalczyka z IBS PAN.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści