Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


03.10.2012. Zapowiedź konferencji "European bison management - lessons from the past"

Szanowni Państwo,
W dniach 10-12 października 2012 roku odbędzie się w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży międzynarodowa konferencja „European bison management - lessons from the past". Konferencja organizowana jest w ramach projektu BIOCONSUS - Potencjał Badawczy w Zakresie Ochrony i Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Różnorodności Biologicznej.


Żubr, największe lądowe zwierzę Europy, jest w ochronie przyrody sztandarowym przykładem gatunku uratowanego od zagłady. W tym roku przypada 60 rocznica restytucji żubra na wolności. Mimo, że restytucja żubra zakończyła się sukcesem i jego liczebność stopniowo wzrasta, nadal występuje wiele zagrożeń dla trwałości tego gatunku. Nowoczesne zarządzanie populacjami gatunku oraz kontynuacja jego reintrodukcji powinna być realizowana z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz przeciwdziałać istniejącym i potencjalnym zagrożeniom. Wymaga też współpracy zarządców populacji, naukowców oraz instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody.


Głównym celem konferencji „European bison management - lessons from the past" jest przegląd najnowszych wyników badań prowadzonych nad żubrem, wymiana doświadczeń i wiedzy dotyczącej ochrony i zarządzania populacjami gatunku oraz dyskusja nad kierunkami dalszych działań ochronnych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić historii gatunku oraz jej znaczeniu dla zarządzania współczesnymi populacjami żubra.

Program konferencji

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści