Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Aktualności projektu

>> Główna strona projektu

>> Opis projektu

>> Zespół badawczy

 

05.06.2014

Trwają prace nad przygotowaniem pierwszej publikacji naukowej prezentującej wyniki realizowanego projektu, która zostanie złożona w międzynarodowym czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Planowane jest przygotowanie kolejnych 2-3 prac z wykorzystaniem danych uzyskanych w czasie trwania projektu.

17.03.2014

W dniach 24-26.02.2014 kierownik projektu dr Magdalena Niedziałkowska przeszła szkolenie bioinformatyczne w laboratorium Edinburgh Genomics (dawniej GenePool) w Edynburgu. W dniach  24.02-08.03.2014 doktorantka Ewa Kaczyńska odbyła dwutygodniowy trening w Edinburgh Genomics dotyczący analiz laboratoryjnych i bioinformatycznych z zakresu sekwencjonowania RADtag i SNP. Szkolenia te umożliwią doktorantce przeprowadzenie samodzielnych analiz bioinformatycznych uzyskanych danych.

16.12.2013

Dziś uzyskaliśmy zgodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na przedłużenie projektu o trzy miesiące. Jego nowy termin zakończenia to 30.09.2014.

02.10.2013

W dniach 19-21.09.2013 mgr Ewa Kaczyńska prezentowała wyniki dotychczasowych badań  w formie posteru na konferencji Polish Evolutionary Conference w Krakowie, a  formie wykładów w dniach 11-16.08.2013 na 11th International Mammalogical Congres w Belfaście (UK) oraz w terminie 16-17.05.2013 na międzynarodowej konferencji doktorantów „Down to Earth" w Tallinie (Estonia).

18.09.2013

W dniach 11.07.2013, 02.08.2013, 17.09.2013 studenci Zofia Korbut , Joanna Gerc i Łukasz Birycki uczestniczący w projekcie obronili swoje prace magisterskie z wynikami bardzo dobrymi. Nowym absolwentom serdecznie gratulujemy.

15.07.2013

W dniach 1 - 12.07.2013 przeprowadzono dodatkowe odłowy nornic  na obszarze występowania linii karpackiej. Dodatkowe próby pozwolą przeprowadzić precyzyjniejsze analizy statystyczne dla tej linii.

1.07.2013

W celu  przeprowadzenia wielkoskalowego sekwencjonowania metodą Rad-tag  części zebranych prób nornic rudych, kierownik  projektu dr Magdalena Niedziałkowska nawiązała współpracę z laboratorium GenePool na Uniwersytetecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii.

8.10.2012

Do zespołu badawczego dołączył nowy magistrant - Łukasz Birycki student 5 roku leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW. Jego zadaniem będzie porównanie zespołu gatunków drobnych ssaków w kompleksach leśnych w obrębie strefy kontaktu linii filogeograficznych na terenie północno-wschodniej Polski.

24.09.2012

Tegoroczne odłowy nornic na dwóch wyznaczonych wcześniej transektach zakończyły się sukcesem. W ciągu niecałych trzech miesięcy udało się zrealizować plan zebrania prób DNA od 700 nornic. Kolejnym etapem będą analizy genetyczne zebranego materiału - sekwencjonowanie fragmentu cytochromu b oraz analizy SNP. Kilka zdjęć z odłowów można zobaczyć poniżej:

 

4.06.2012

Ruszyły przygotowania do tegorocznych odłowów nornic. Wezmą w nich udział pracownicy i magistranci z IBS PAN. Planujemy pobrać materiał do analiz genetycznych od 700 osobników z 24 lokalizacji rozmieszczonych na dwóch transektach o łącznej długości ponad 600 km.

30.01.2012

W ubiegłym tygodniu w Krakowie odbyły się konsultacje wykonawców projektu z partnerami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podstawie dotychczasowych wyników analiz filogeograficznych zostały wyznaczone obszary odłowu nornic rudych w nadchodzącym sezonie letnim. Efektem wizyty w Krakowie było także wyizolowanie i przygotowanie do sekwencjonowania prób RNA osobników odłowionych w ubiegłym roku.

16.12.2011

Wstępne analizy filogeograficzne dobiegły końca. Znamy już dokładniejsze rozmieszczenie linii filogeograficznych nornicy w północno-wschodniej Polsce. W tym celu zsekwencjonowaliśmy fragment cytochromu b o długości 424 pz dla 385 osobników odłowionych na terenie północno-wschodniej Polski w ramach wcześniejszych projektów realizowanych w Instytucie Biologii Ssaków PAN.

31.10.11

Wstępne analizy filogeograficzne dobiegają końca, zsekwencjonowaliśmy fragment cytochromu b dla prawie 300 osobników, w najbliższym czasie będziemy znali dokładniejsze rozmieszczenie dwóch linii filogeograficznych, wschodniej i karpackiej, na obszarze północno-wschodniej Polski.

29.09.11

Odłowy nornic zaplanowane na ten rok zostały zakończone. Złapaliśmy 30 osobników z terenu Puszczy Białowieskiej i Mazur. Od wszystkich osobników pobraliśmy materiał do analiz DNA i RNA.

18.07.11

Rozpoczęliśmy wstępne analizy filogeograficzne nornic z 7 puszcz północno-wschodniej Polski. Materiał do badań został zebrany w latach 2004-2007. Wyniki tych analiz posłużą do wyznaczenia obszaru badań w przyszłym roku.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści