Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Zespół projektu

>> Główna strona projektu

>> Opis projektu

>> Aktualności projektu

 

Zespół badawczy:

  Dr Magdalena Niedziałkowska- kierownik projektu, pracownik naukowy IBS PAN
Mgr Ewa Kaczyńska - główny wykonawca projektu, absolwentka kierunku Biologia Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, od 2011 r. pracownik IBS PAN
Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska - wykonawca projektu, kierownik Zakładu Biogeografii  IBS PAN
Joanna Anna Gerc - magistrantka,  studentka studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia na Wydziale Lekarskim Colegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zofia Korbut - magistrantka,  studentka studiów II stopnia na kierunku Biologia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku

Partnerzy w projekcie:

Prof. dr hab. Jacek Radwan -  kierownik Zespołu Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Wiesław Babik - kierownik Laboratorium Ekologii Molekularnej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Paweł Koteja - kierownik Zespołu Fizjologii Ewolucyjnej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści