Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


12.09.2011. Seminarium z prof. Hugh Possinghamem

W poniedziałek 12 września odbyło się seminarium „Conserving biodiversity and managing ecosystem services in landscapes - the Białowieża Primeval Forest as a case study" (Ochrona bioróżnorodności i gospodarowanie świadczeniami ekosystemowymi na przykładzie Puszczy Białowieskiej), organizowane w ramach projektu BIOCONSUS.

Nasz gość prof. Hugh Possingham (z Uniwersytetu w Queensland w Australii) umożliwił nam szersze spojrzenie na proces podejmowania decyzji konserwatorskich. Pan Krzysztof Niedziałkowski omówił konflikt ochrony w Puszczy Białowieskiej. Następnie prof. Grzegorz Mikusiński przedstawił pierwsze wyniki badania na temat świadczeń ekosystemowych z Puszczy Białowieskiej. Na końcu Pani Dorota Ławreszuk przedstawiła rozwój bazy noclegowej i turystyki w rejonie Puszczy Białowieskiej. Seminarium zostało zakończone krótką dyskusją. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym programie.

Nasz gość, prof Hugh Possingham jest jednym z najwybitniejszych naukowców w dziedzinie ochrony bioróżnorodności.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści