Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


16.08.2011. IBS zorganizuje seminarium przyrodniczo-turystyczne w Lipowym Moście

Komunikat II seminarium pt. "Potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Podlasia na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki" 05-08-2011
W załączeniu przesyłamy komunikat II, formularz zgłoszenia oraz program seminarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

komunikat II

program


© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści