Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


27.04.2011. Zapraszamy na seminarium "Monitorowanie liczebności populacji zwierząt łownych i zrównoważone łowiectwo"

Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku organizują w dniu 14 czerwca 2011 roku w Lipowym Moście k. Supraśla seminarium pt. "Monitorowanie liczebności populacji zwierząt łownych i zrównoważone łowiectwo". Jest to kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT. W załączeniu materiały informacyjne oraz druk zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Seminarium 14.06.2011 Zaproszenie Zgłoszenie.pdf

www.forumpodlaskie.pl

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści