Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Tomasz Podgórski

Stanowisko: Adiunkt

Zakład Biogeografii

Lista publikacji

e-mail

telefon: (0048) 85-682-77-64

www:

http://scholar.google.pl/citations?user=bi7F2EAAAAAJ

https://publons.com/author/395856/tomasz-podgorski#profile

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Podgorski2

http://www.researcherid.com/rid/B-4869-2015

Edukacja

Doktor: 2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Magister: 2006, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych

Profil badawczy

- Ekologia behawioralna

- Zarządzanie populacjami zwierząt

- Ekologia chorób

- Użytkowanie przestrzeni i zachowania socjalne

- Ssaki kopytne, dzik

- Metody badawcze: telemetria, sieci socjalne, foto-pułapki, markery genetyczne

Doświadczenie międzynarodowe

2014 Institute of Biological Problems of Cryolithozone, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia, 2 tygodnie

2013 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 2 tygodnie

2013 Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja, 2 tygodnie

2011 Institute of Biological and Environmental Sciences, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania, 1 miesiąc

2010 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 4 miesiące

Granty i projekty

2017 - 2023:    Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): "ENETWILD - Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents" (2017-2023)

2016 - 2020:    Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej - COST Action CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)" - członek Komitetu Zarządzającego oraz zastępca kierownika grupy roboczej "ASF u dzików"

2015 - 2018:    Narodowe Centrum Nauki: "Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) - rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza" - kierownik

2008 - 2011:    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Struktura przestrzenna i    socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w     populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach" - wykonawca

2009 - 2012:    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus" - wykonawca

 Konferencje i warsztaty

- COST Conference "African swine fever - recent research advances and strategies to combat the disease in Europe", 6-8.12.2016, Puławy, Poland (oral presentation)

- International Conference "Ungulates in a changing world - consequences for population dynamics, migration and management", 19-21.09.2016, Krasny Bor, Belarus (oral presentation)

- 11th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 5-8.09.2016, Luxembourg (oral presentation)

- 12th Conference of the European Wildlife Disease Association (EWDA), 27-31.08.2016, Berlin, Germany (oral presentation)

- 10th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 1-5.09.2014, Velenje, Slovenia (oral presentation)

-  Workshop "Invasion and Range Expansion of Game: Processes and Conflicts", 21.02.2013, Konnevesi, Finland (oral presentation)

-  9th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 2-6.09.2012, Hannover, Germany (oral presentation)

-  International Conference in Landscape Genetics, 10-12.11.2011, Białowieża, Poland (poster)

-  8th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 1-4.09.2010, York, UK (poster)

-  7th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 21-24.09.2009, Berlin, Germany (poster, 3rd prize)

-  XXIX International Union of Game Biologists Congress, Moscow, Russia, 17-22.08.2009 (oral presentation)

-  1st PhD Student Symposium: "Small data sets and broad conclusions - is this helpful for nature conservation?", Institute for Zoo and Wildlife Research, 11-12.09.2008 Berlin (oral presentation)

-  7th International Symposium on Wild Boar and sub-order Suiformes, Sopron, 28-30.08.2008 (oral presentation)

-  XXVIII International Union of Game Biologists Congress, Uppsala, Sweden, 13-18.08.2007 (oral presentation)

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści