Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Dries Kuijper

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Zakład Ekologii Populacji

e-mail

telefon: +48 (85) 682 77 93

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

  • 2013: Habilitacja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • 2004: Doktor nauk biologicznych, University of Groningen, Holandia. Tytuł pracy doktorskiej: "Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"
  • 1999: Magister biologii, specjalność: ekologia zwierząt, University of Groningen, Holandia

Profil badawczy

Od lat jestem zaangażowany w badania prowadzone na obszarze słonych bagien Waddensea, które koncentrują się na wpływie małych (karczownik) i średnich (gęsi, zające, króliki) roślinożerców na sukcesję roślinną bagien oraz analizują interakcje międzygatunkowe w zależności od różnego stopnia produktywności środowiska. Dodatkowo prowadziłem wieloletnie badania na Spitsbergenie dotyczące wpływu żerowania bernikli białolicej i gęsi krótkodziobej na procesy zachodzące w ekosystemach arktycznych. Obecnie jestem zaangażowany w projekt dotyczący wpływu dużych ssaków roślinożernych na długoterminową regenerację Puszczy Białowieskiej.

Doświadczenie zawodowe (czas trwania, instytucja)

  • 2007-2009, stypendium Marie-Curie w ramach projektu BIORESC (6. Program Ramowy UE), Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
  • 2005-2007  Kierownik projektu w firmie konsultingowej Altenburg & Wymenga, Netherlands
  • 2004-2005  Staż podoktorski w ramach 5. Programu Ramowego UE, 'Fragility of arctic goose habitat: impacts of land use, conservation and elevated temperatures' (FRAGILE) w stacji arktycznej Uniwersytetu w Groningen, Holandia
  • 1999-2004  PhD. Biology, University of Groningen, Netherlands: Dissertation:"Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"

Aktualne projekty badawcze

Ostatnie Publikacje:

Kuijper, D.P.J., Verwijmeren M., Churski, M., Zbyryt, A, Schmidt, K., Jędrzejewska, B., Smit, C.2014.
What cues do ungulates use to assess predation risk in dense temperate forests? PLoS ONE 9(1): e84607. doi:10.1371/journal.pone.0084607

Kuijper, D.P.J., de Kleine, C., Churski, M., van Hooft, P., Bubnicki, J., Jędrzejewska, B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecography 36: 1263-1275, doi: 10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x (Editor's choice)

Cromsigt, J.P.G.M., Kuijper, D.P.J., Adam, M., Beschta, R.L., Churski, M., Eycott, A., Kerley, G.I.H., Mysterud, A., Schmidt, K., West, K. 2013. Hunting for fear: innovating management of human-wildlife conflicts. Journal of Applied Ecology: 50, 544-549. doi: 10.1111/1365-2664.12076

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści