Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Żubr (Bison bonasus) - Genetyczna i morfologiczna analiza składu diety i ocena oddziaływania na odnowienie lasu w Puszczy Białowieskiej

Kierownik projektu: dr Rafał Kowalczyk

Uczestnicy projektu:

Prof. Pierre Taberlet (Laboratoire d'Ecologie Alpine, Francja)

Prof. Jan M. Wójcik (ZBS PAN)

Prof. dr hab. Małgorzata Krasińska (ZBS PAN)

Dr Alice Valentini (Laboratoire d'Ecologie Alpine, Francja)

Dr Agata Kawałko (ZBS PAN)

Mgr Emilia Hofman-Kamińska (ZBS PAN)

Mgr Tomasz Kamiński (ZBS PAN)

Opis projektu:

Celem niniejszego projektu jest zbadanie preferencji pokarmowych żubra w zależności od sezonowych zmian składu gatunkowego oraz biomasy roślinności oraz określenie stopnia oddziaływania żubrów na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej w zależności od intensywności zimowego dokarmiania. Jest to jedno z bardzo ważnych zagadnień dyskutowanych w ostatnich latach w odniesieniu do strategii ochrony populacji żubrów i większej naturalizacji stad (uniezależnienie od człowieka). Projekt ma również na celu zbadanie stopnia segregacji płci u żubra mogącego przejawiać się w różnicach w składzie diety i strategii żerowania.

Badania te mają szeroki wymiar praktyczny, gdyż żubr jest postrzegany jako gatunek w dużym stopniu oddziaływujący na zbiorowiska leśne i czesto niepożądanym przez administrację leśną. Z drugiej jednak strony jest on nadal gatunkiem zagrożonym, a wśród najważniejszych zaleceń dotyczącym jego ochrony wymieniane są konieczność tworzenia nowych i powiększanie stad istniejących oraz stworzenie rozległego i ciągłego obszaru występowania gatunku.

Planowane badania będą pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie próbą oceny składu diety roślinożernego gatunku ssaka z zastosowaniem nowatorskiej metody DNA barcoding. Badania te pozwolą równiez na stworzenie bibliotek referencyjnych DNA roślin i fargmentów epidermy roślin, które mogą być wykorzystywane w innych badaniach składu diety gatunków roślinożernych.

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści