Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Nornik północny (Microtus oeconomus) - Wpływ zmian zawartości substancji nieorganicznych w roślinach na dynamikę liczebności populacji

Kierownik projektu: mgr Monika Wieczorek

Opis projektu:

Poznanie przyczyn cyklicznych zmian liczebności populacji drobnych ssaków stanowi nadal jedno z kluczowych zagadnień współczesnej ekologii. W naszych badaniach proponujemy przeanalizowanie nowatorskiej koncepcji, opierającej się na mechanizmie wzajemnych relacji roślin i roślinożerców w okresie wzmożonej śmiertelności zimowej.  Głównym celem projektu jest określenie zależności pomiędzy zawartością związków krzemu w pokarmie roślinnym a zmianami zagęszczenia cyklicznej populacji nornika północnego.

Spodziewamy się, że wzrost zagęszczenia gryzoni wywoła opóźnioną pozytywną reakcję obronną roślin w postaci zwiększonej kumulacji tych związków. W konsekwencji, obniżenie przyswajalności pokarmu roślinnego powinno spowodować wzrost śmiertelności zimowej norników. Co więcej, przypuszczamy, że międzyosobnicze różnice w zdolności do wykorzystania niskiej jakości pokarmu skutkować mogą zróżnicowaną przeżywalnością poszczególnych zwierząt. W tym przypadku dobór mógłby działać bezpośrednio na tolerancję związków krzemu, bądź promować zachowania umożliwiające odnalezienie i zdobycie pokarmu o wyższej przyswajalności.

Analiza przeżywalności zimowej, wraz z oszacowaniem komponentu genetycznego związanego ze zdolnością radzenia sobie z wysoką koncentracją związków krzemu w roślinach, pozwolą nam na określenie znaczenia zmian jakości pokarmu jako czynnika selekcyjnego wpływającego na dynamikę liczebności norników.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści