Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


14.12.2009. Warsztaty modelowania populacji w ZBS PAN

W poniedziałek 14.12.2009 rozpoczęły się w Zakładzie Badania Ssaków PAN warsztaty modelowania populacyjnego prowadzone przez byłego pracownika ZBS Dr. Jorisa Cromsigta, obecnie zatrudnionego na Uniwersytecie w Oslo oraz przez Scotta Fortmann-Roe z Politechniki Krakowskiej. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z metodami konstruowania modeli symulacyjnych za pomocą programów Stella oraz SIMGUA. Poznane podczas warsztatów techniki umożliwią między innymi przygotowanie modelu użytkowania przestrzeni przez żubry oraz modelu zależności pomiędzy ssakami kopytnymi a regeneracją lasu. Oprócz celów naukowych warsztatom przyświecają również cele praktyczne. Dzięki możliwościom tworzenia i testowania różnych scenariuszy rozwoju populacji, nowe narzędzia pozwolą na podejmowanie trafniejszych decyzji z zakresu zarządzania chronionymi gatunkami (m.in. żubra).

Warsztaty potrwają do 18.11.2009. Biorą w nich udział pracownicy ZBS PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN i Uniwersytetu w Białymstoku.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu BIORESC - Transfer Wiedzy z zakresu Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej.

(KN)

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści