Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Włodzimierz Jędrzejewski

Profesor

Zakład Ekologii Populacji

Obecnie na długoterminowym wyjeździe badawczym w Wenezueli
(urlop bezpłatny)

wjedrzej@zbs.bialowieza.pl

tel. (0048) 85-682-77-78

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

 • Profesor: 2003
 • Habilitacja: 1996, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
 • Doktorat: 1991, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
 • Magister: 1985, Wydział Leśny SGGW, Warszawa

Profil badawczy:

Badania W. Jędrzejewskiego koncentrują się na ekologii zwierząt (relacje drapieżnik-ofiara, regulacja populacji), ekologii lasu i ochronie przyrody. Wiodący specjalista z zakresu ekologii drapieżnictwa i interakcji las-kopytne-drapieżnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w radiotelemetrii wilków, rysi, łasic, jeleni i saren. Kierował licznymi projektami badawczymi oraz ogólnopolskim projektem inwentaryzacji wilka i rysia. Autor trzech książek naukowych i ponad 80 artykułów naukowych. Obecnie jest zaangażowany w badania ekologii i genetyki populacji jaguara w Wenezueli. W. Jędrzejewski aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody oraz jest promotorem prac magisterskich i doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe:

 • 2009 - Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC), Caracas, Wenezuela, 3 miesiące;
 • 2008 - 3 tygodniowa wyprawa badawcza do Republiki Sacha (Jakucja), Rosja;
 • 2005 - Grimso Research Station, Szwecja;
 • 2003 - University of Alberta, Kanada, 3 tygodnie;
 • 2001 - Wyprawa badawcza na rosyjski Daleki Wschód, 1 miesiąc;
 • 1984 - Szkolenie naukowe na Univ. New Brunswick i w Canadian Wildlife Service, Kanada, 5 miesięcy.

Wykłady zamawiane w uniwersytetach w Lund i Orebro (Szwecja), Helsinkach i Jyvaskyla (Finlandia), Sienie i Arezzo (Włochy). Główny prelegent podczas: Symp. on Forest Dynamics and Ungulate Grazing (Davos, Szwajcaria, 2001), Internationa Wolf Congress (Banff, Kanada, 2003).

Wyróżnienia i nagrody:

 • 1999 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów "Za wybitne osiągnięcie naukowe" (za książkę "Predation in Vertebrate Communities - the Białowieża Primeval Forest as a case study", Springer Verlag 1998, Berlin - New York. 450 pp.)
 • 1993 - Nagroda Wydziału Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk (za publikację "Predation on rodents in Białowieża Primeval Forest, Poland" - Ecography 16: 47-64)

Pełnione funkcje:

 • członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego
 • członek Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wcześniejsze projekty badawcze:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści