Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśne

Kierownik projektu: Ireneusz Ruczyński

Zakończony 2008/12/1

Cele projektu

Głównym celem badań jest o opisanie i przeanalizowanie strategii wyszukiwania nowych kryjówek przez nietoperze. Wykrycie niewielkiego otworu wylotowego, tylko za pomocą echolokacji wydaje się trudne, szczególnie dla gatunków szybko latających, o małej zwrotności, gdyż takie przemieszczanie się uniemożliwia dokładniejsze "przesłuchanie" powierzchni pnia. Dlatego w niniejszym projekcie stosujemy eksperymenty behawioralne w celu określenia, który z mechanizmów najskuteczniej pozwala nietoperzom na odnajdywanie kryjówek. Badane jest znaczenie wzroku, echolokacji, słuchu pasywnego, węchu i czucia termicznego w procesie wyszukiwania kryjówek. Ponieważ możliwości wyszukiwania nowych kryjówek i znaczenie poszczególnych zmysłów mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi grupami nietoperzy, badaniom poddane zostały 3 gatunki nietoperzy: borowiec wielki Nyctalus noctula, nocek rudy Myotis daubentonii i gacek brunatny Plecotus aurtitus), które różnią się strategią łowiecką, czułością zmysłów i strategiami migracyjnymi.

Metody:

Metody stosowane w badaniach:

  • Eksperymenty behawioralne prowadzone w laboratorium
  • Eksperymenty terenowe z użyciem sprzętu do odtwarzania głosów wydawanych przez nietoperze (Avisoft)
  • Odłowy nietoperzy w sieci

Literatura

1. Ruczyński I, Szarlik A, Siemers BM. 2011. Conspicuous visual cues can help bats to find tree cavities. Acta Chiropterologica 13: 385-389.

2. Ruczyński I, Kalko EKV, Siemers BM. 2009. Calls in the forest: a comparative approach to how bats find tree cavities. Ethology 115: 166-176

3. Ruczyński I, Kalko EKV Siemers BM. 2007. The sensory basis of roost finding in a forest bat, Nyctalus noctula. Journal of Experimental Biology, 210: 3607-3615

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści