Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Najnowsze publikacje

  • Ulbrych Ł; JANKOW W; ZALEWSKI A; Wypychowski K; (red.); 2014. Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych.
  • Komar E; Zalewski A; 2014. Wpływ inwazji ssaków drapieżnych na populacje ptaków wodnych w parkach narodowych. Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : 123-137.
  • Jędrzejewska E; Bartoszewicz M; Okarma H; Zalewski A; 2014. Plastyczność obcego inwazyjnego gatunku - szop pracz (Procyon lotor) w Polsce. Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : 115-122.
  • Bartoszewicz M; Zalewski A; 2014. Norka amerykańska w Parku Narodowym Ujście Warty: ochrona ptaków w obliczu inwazji obcego drapieżnika. Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : 91-107.
  • Zalewski A; Brzeziński M; Kozakiewicz M; Bartoszewicz M; Ratkiewicz M; Zalewska H; 2014. Zmienność genetyczna norki amerykańskiej w zasięgu jej introdukcji. Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : 73-89.

Wyszukiwarka

  • Brak podpowiedzi

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści