Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Najnowsze publikacje

  • Jędrzejewska B; Stojak J; 2016. Na zakończenie. : 61-65.
  • Samojlik T; Jędrzejewska B; 2016. Konferencja naukowa. : 57-60.
  • Tarnowska E; Stojak J; Hofman-Kamińska E; Borowik T; Jędrzejewska B; 2016. Rytmy aktywności dobowej i sezonowej jelenia, sarny i dzika. : 51-56.
  • Plis K; Wereszczuk A; Niemczynowicz A; Borowik t; 2016. Ssaki kopytne - wskaźniki liczebności populacji, struktura i różnorodość gatunkowa zespołu. : 39-50.
  • Churski M; Bubnicki JW; 2016. Metody analizy danych. : 31-38.

Wyszukiwarka

  • Brak podpowiedzi

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści