Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Najnowsze publikacje

  • Kuijper DPJ; Te Beest M; Churski M; Cromsigt JPMG; 2015. Bottom-up and top-down forces shaping wooded ecosystems: lessons from a cross-biome comparison. Trophic Ecology: Bottom-up and Top-down Interactions across Aquatic and Terrestrial Systems : 107-133.
  • Wikenros C; Kuijper DPJ; Behnke R; Schmidt K; 2015. Behavioural responses of ungulates to indirect cues of an ambush predator. Behaviour 152 : 1019-1040. Link DOI: doi:10.1163/1568539X-00003266
  • Samojlik T; Daszkiewicz P; 2015. Dzikie ssaki Wielkiego Księstwa Litewskiego w pracach Jeana-Emmanuela Giliberta. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60 : 151-163.
  • Wereszczuk A; 2015. Występowanie dziko żyjących ssaków i ptaków we wsiach – zastosowanie fotopułapek w ocenie składu gatunkowego. Occurrence of wild mammals and birds in villages – the use of camera traps in the evaluation of species compositon. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 : 9-16.
  • Stojak J; McDevitt AD; Herman JS; Searle JB; Wójcik JM; 2015. Post-glacial colonization of eastern Europe from the Carpathian refugium: evidence from mitochondrial DNA of the common vole Microtus arvalis. Biological Journal of the Linnean Society Link DOI: doi:10.1111/bij.12535

Wyszukiwarka

  • Brak podpowiedzi

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści